Strona Knoocker jest w budowie, zmieniamy się dla Ciebie.​

Zapraszamy na stronę na naszej nowej marki:

Tytuł projektu “Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla branży edukacyjnej, terapeutycznej, rozrywkowej – pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, osób starszych i osłabionych chorobami, osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem”
 
numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-30-0040/21-01